Giải pháp lắp ghép

toàn diện

Modun.Space

M-Modun, Nhà gỗ lõi thép

Umbra, chòi gỗ đa năng

M1, Nhà lắp mái trượt

Mhome 2, ngôi nhà nông nghiệp

Hệ sinh thái nhà lắp ráp

Các sản phẩm của Modun Space (xem bên dưới)

Tự động hóa quy trình & Dự toán công trình

Dịch vụ số hóa quy trình

Sử dụng lập trình, phân tích & số hóa quy trình giúp khách hàng quản lý các hoạt động hiệu quả hơn.

Thiết kế & Dự toán song song

  • Cơ sở dữ liệu, thiết kế ý tưởng kết hợp dữ liệu để trích xuất dự toán với độ chính xác lên đến 95%

  • Nhanh, không phát sinh, quản lý xây dựng và giảm các công đoạn đấu thầu chỉnh sửa thiết kế. Chi phí thiết kế nhà ở bằng 1/2 chi phí thông thường khi sử dụng modun.

  • Giảm rủi ro với vật tư không đúng tiêu chuẩn

Dữ liệu & Nông nghiệp

Kết hợp nông nghiệp thuận tự nhiên & Chỉ tiêu nông nghiệp tích hợp vào kiến trúc

Tập trung cho trải nghiệm người dùng

Bằng việc đặt ra các câu hỏi, Modun Space giải quyết bài toán thiết kế & chi phí bằng cách thay đổi một số thói quen sử dụng thông thường.

Logo, diễn họa, website

Modun.Space giúp bạn sắp xếp "modun cuộc sống"

Chúng mình đã có mặt để tư vấn online trên Spotify