Tư vấn

& Kết nối

Hỗ trợ từ tư vấn dự án đến kết nối cộng đồng

Bắt đầu từ công việc thiết kế kiến trúc, trải qua các dự án và vai trò khác nhau trong hơn 15 năm

Modun Space mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn cho dự án của quý khách

Tư vấn dự án


Nhóm cộng tác

Modun Space khác biệt

Concept ban công trượt x2 diện tích sử dụng

Số hóa quy trình

Sử dụng lập trình, phân tích & số hóa quy trình giúp khách hàng quản lý các hoạt động hiệu quả hơn.

Thiết kế & Dự toán song song

Dữ liệu & Nông nghiệp

Kết hợp nông nghiệp thuận tự nhiên & Chỉ tiêu nông nghiệp tích hợp vào kiến trúc

Mô hình nhà lắp ráp Mhome 2 tùy biến cho từng khách hàng

Tập trung cho trải nghiệm người dùng

Bằng việc đặt ra các câu hỏi, Modun Space cùng bạn giải quyết bài toán đầu tư sử dụng

Chúng mình đã có mặt để tư vấn online trên Spotify