Thiết Kế

Thiết kế sử dụng modun

Giảm chi phí xây dựng lên đến 40%

 • Tiết kiệm 1/2 chi phí thiết kế.

 • Quản lý chi phí đầu tư ngay từ khi bắt đầu dự án.

 • Không phát sinh chi phí xây dựng.

 • Thiết kế theo modun giúp giảm chi phí thiết kế xây dựng.

 • Hạn chế sử dụng nhân lực xây dựng thủ công giúp quản lý dự án tốt hơn.

 • Được tư vấn các chức năng sử dụng trong tương lai (khi thay đổi không gian modun).

 • Được tư vấn các vấn đề về giải pháp lõi, nông nghiệp, dữ liệu & quy trình xây dựng.

 • Tích hợp thiết kế thương hiệu, website & quy trình quản lý (nếu có)

 • Sử dụng khả năng thẩm mỹ của đội ngũ Modun Space.

Thiết kế sử dụng modun =1/2 phí thông thường

Chi phí thiết kế thông thường

Tính theo diện tích sàn xây dựng sử dụng và % chi phí đầu tư

<150m2:

270k/m2

(4.9% phí xây dựng)

150-230m2:

190k/m2

(3.5% phí xây dựng)

230-270m2:

175k/m2

(2.9% phí xây dựng)

270-360m2:

165k/m2

(2.7% phí xây dựng)

360-460m2:

160k/m2

(2.5% phí xây dựng)

460-570m2:

155k/m2

(2.4% phí xây dựng)

570-750m2:

150k/m2

(2.3% phí xây dựng)

>750m2:

145k/m2

(2.2% phí xây dựng)

So sánh chi phí đầu tư

 • Nhà phố 570m2 sàn giảm ~20% so với chi phí thông thường.

 • Nhà cấp 60m2 sàn giảm ~40% so với chi phí thông thường.

 • Thiết kế modun giúp giảm chi phí do các không gian modun đã được thiết kế chi tiết.

 • Tập trung vào phát triển không gian sử dụng cho hiện tại & tương lai cùng việc kết hợp phong cách phù hợp.

 • Dự toán được phần thiết kế không gian chung giảm phát sinh & rút ngắn thời gian.

Nhà phố truyền thống:

190k/m2

(4.9% phí xây dựng)

Nhà phố modun

~85k/m2

(1.5-2.5% phí xây dựng)

Nhà nhỏ (cấp 4)

270k/m2

(4.9% phí xây dựng)

Nhà nhỏ modun

~135k/m2

(1.5-2.5% phí xây dựng)

Cách tính chi phí thiết kế kết hợp modun

& chỉnh sửa riêng

Kết hợp sử dụng modun & thiết kế dự toán mới giúp tiết kiệm chi phí thiết kế

& quản lý hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Thiết kế nhà lắp ráp

Với công cụ thiết kế & dự toán song song, Modun Space có thể thiết kế dựa trên kinh phí của khách hàng. Qua đó, cố định chi phí thiết kế. Khách hàng có thể giám sát khối lượng & chất lượng công trình của mình.

< 250tr

12%/ chi phí vật tư cấu kiện

>250tr

10%/chi phí vật tư cấu kiện

Thiết kế kết hợp dữ liệu dự toán giúp chúng tôi phân bổ tài chính hợp lý từ giai đoạn ý tưởng.

Xem thêm quy trình tại đây, câu hỏi 24.

Các bước thực hiện

 • Lắng nghe & ghi nhận yêu cầu thiết kế.

 • Modun Space cung cấp bản khái toán sơ bộ chi phí đầu tư (thiết kế, dự toán, giám sát, xây dựng, lắp ráp) dựa trên yêu cầu.

 • Hợp đồng thiết kế (& sản xuất modun)

 • Thiết kế 2 phương án kết hợp các không gian & dự toán cùng lúc.

 • Chuyển giao khối lượng dự toán để khách hàng thực hiện công việc đấu thầu cho phần việc địa phương.

 • Đặt cọc sản xuất modun + thi công tại công trường sau khi quyết định nhà thầu.

 • Lắp ráp modun hoàn thiện với phương án nhân sự tùy chọn.

Công trình của bạn gồm 3 nhóm chính:

 • Phần thô được thiết kế & dự toán khối lượng xây dựng giúp bạn quản lý chi phí, chủ động trong xây dựng tại địa phương. Chiếm 5-30% chi phí xây dựng công trình. Tùy vào địa phương, chúng tôi không thi công phần thô giúp bạn giảm chi phí đầu tư.

 • Phần modun được sản xuất theo từng cấu kiện kích thước nhỏ tại xưởng để dễ dàng vận chuyển.

 • Phần vận chuyển lắp ráp: đội ngũ của Modun Space sẽ đến khu vực và lắp ráp.

Concept dự án 18 Cộng Hòa Saigon. Chủ trì: Khang Nguyen - Bản quyền: Ong&Ong

Thiết kế để xây dựng theo dây chuyền

Concept dự án 1 Hàm Nghi, Saigon. Chủ trì: Khang Nguyen - Bản quyền: Ong&Ong

Kiến trúc đa dạng

Xem thêm dự án đã thực hiện tại đây

Modun.Space giúp bạn sắp xếp "module" cuộc sống.