Dự Án

Báo Giá Thiết Kế - Modun Space

Chi phí thiết kế kiến trúc: 3-5% chi phí xây dựng. 150-450k/m2  

Công cụ Xưởng Nhanh giúp số hóa quy trình vận hành, báo giá của nhà xưởng

NestSpace

Không gian tổ hợp

Vai trò: Nhà đầu tư, Kế hoạch tài chính, Chính sách vận hành, Thiết kế kiến trúc & modun

Diện tích sàn: 560m2

Lợi nhuận đầu tư (ko tính đất) dự kiến: 20%-22%/ năm

Dự kiến hoàn thành: 2024

Nhà trọ

sắc màu

Nhà vườn ở phố 

Vai trò: Nhà đầu tư, Kế hoạch tài chính, Chính sách vận hành, Thiết kế kiến trúc

Diện tích đất: 68m2

Lợi nhuận đầu tư (ko tính đất): 35%/ năm

Hoàn thành: 2017

Thư viện

Nguyễn Khuyến

Vai trò: Cải tạo nội thất

Diện tích đất: 200m2

Concept: 2023

Thư viện

Đại học Dalat

Vai trò: Cải tạo nội thất

Diện tích đất: 400m2

Concept: 2023

Food Space

Khu phức hợp F&B

Vai trò: Nhà đầu tư, Kế hoạch tài chính, chính sách vận hành, thiết kế kiến trúc & modun

Diện tích đất: 560m2

Lợi nhuận đầu tư (ko tính đất) dự kiến: 20%-22%

Tạm dừng: 2024

Pizzarau

Pizza truck

to your door

Vai trò: Nhà đầu tư, Kế hoạch tài chính, chính sách vận hành, Cộng sự, Thiết kế quy trình

Năm: 2022

Texas Dalat BBQ

18 Hours smoking with love

Vai trò: Nhà đầu tư, Kế hoạch tài chính, chính sách vận hành, Thiết kế thương hiệu, quy trình

Năm: 2018

Cần Giờ Hub

Tổ hợp ngoại thành

Vai trò: Chính sách vận hành, thiết kế quy hoạch, kiến trúc & modun

Diện tích đất: 3.5ha

Lợi nhuận đầu tư (ko tính đất) dự kiến:

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1: 2024

Viet An Building

Tòa nhà văn phòng

Vai trò: Concept design

Diện tích đất xây dựng: 185m2

6.5 tầng nổi, 1.5 tầng hầm

Concept: 2017. Hoàn thành: 2018-2019

Danang Dorm

Nhà ở & cho thuê

Vai trò: Concept design

Diện tích 

Concept: 2019 Danang

The Nest Dalat

Homestay

Vai trò: Concept design

Diện tích 

Concept: 2018 Dalat

Đang cập nhật..