Yellow Umbra

"Bay màu" với Yellow Umbra

Coming soon

Oct 2022

Một trải nghiệm không gian, ánh sáng

Yellow Umbra

Những bài học vật lý tạo niềm vui trong học tập

Libra - Tủ sách chia sẻ

Một thư viện sách online được "chuyền tay" và lưu giữ dữ liệu để nhiều người có thể tiếp cận với sách.

Địa điểm

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

22 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thời gian:

Cấu kiện M-Modun

M-Modun, cấu kiện xây dựng đa chức năng làm nên Yellow Umbra