Giải pháp 360

Các dự án đã thực hiện (ngoài kiến trúc quy hoạch)

Hỗ trợ các hoạt động khác của quý khách bằng dữ liệu "Bất động sản chính chủ",  Công cụ hỗ trợ Môi giới - Chính chủ, "Tìm quanh đây" để tra cứu nhân sự, nhà cung cấp, nông trại, & các thông tin khác như Thư viện cộng đồng, Thông tin từ thiện..

Dịch vụ tăng tương tác tài khoản thực

giảm 25-50% so với quảng cáo ở Facebook

 Hệ thống số hoá quy trình

Lập trình số hoá hệ thống công ty, giảm chi phí nhân lực điều hành, thất thoát & kiếm soát báo cáo. Từ quán ăn đến công xưởng,.. ~1000usd/ doanh nghiệp (tuỳ vào các lựa chọn hệ thống)