Giải pháp 360

Để kết nối và hỗ trợ các dự án, Modun Space thực hiện các dịch vụ:

  • Thiết kế quy hoạch kiến trúc

  • Thiết kế thương hiệu, logo, webswebsite

  • Diễn hoạ, làm phim

  • Tư vấn tài chính dự án

  • Hệ thống hóa dữ liệu và quy trình

  • Lập trình theo nhu cầu

  • Marketing

  • Thực phẩm & Đồ uống (F&B)

  • Kết nối các nguồn lực bằng dữ liệu

Các dự án đã thực hiện

Hỗ trợ các hoạt động khác của quý khách bằng dữ liệu "Bất động sản chính chủ", Công cụ hỗ trợ Môi giới - Chính chủ, "Tìm quanh đây" để tra cứu nhân sự, nhà cung cấp, nông trại, & các thông tin khác như Thư viện cộng đồng, Thông tin từ thiện..