mShelter


Dự án cộng đồng

Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ

Đặt lại vấn đề "Nhà chống lũ"

MShelter không phải là "nhà" mà là một không gian có thể tích hợp vào nhà có sẵn hoặc một studio mới. Qua đó Mshelter có thể sử dụng như trong điều kiện bình thường.

MShelter không "chống" lũ mà sống cùng với lũ. Bằng cách tích hợp nhu yếu phẩm cần thiết vào trong kiến trúc.

MShelter có thể tách rời để sử dụng riêng tùy vào nhu cầu & kinh phí xây dựng.

  • Kích thước phủ bì RxCxD(+): 2.5m x 4.05m x 2.95 (+1.05m)

  • Độ bền 30 năm.

  • Chất liệu chủ đạo gỗ công ghiệp qua xử lý.

Nghiên cứu chòi nổi sử dụng vật liệu tái chế

Chi phí: ~ 400k

Nhà nổi sử dụng M-Modun

Với trọng lượng nhẹ, M-Modun phù hợp với các nhà nổi, nhà nghỉ trên sông