mHome 1

12.5m2 - 5.500 USD (2017)

Phù hợp cho phát triển dự án nhà ở xã hội. Gồm phòng sinh hoạt, gác, bếp, wc

(Phiên bản 2 đang được phát triển, giá chưa cập nhật)