Libra

Thư Viện

Chia Sẻ

Đọc để chia sẻ và Chia sẻ để đọc

Một thư viện sách được "chuyền tay" nhau & dữ liệu được lưu trữ để nhiều người có thể tiếp cận với sách

Kho sách & Người giữ

Tìm sách tại đây

Vui lòng tải lại trang sau khi hoàn tất tìm kiếm

Tham gia cùng

Chỉ cần tải mẫu quét bên dưới (A4), dán vào phía sau sách. Nhập thông tin người muốn tặng.

Vậy là quyển sách của bạn có thể đến với rất nhiều người. Tra cứu thông tin tại đây

"Thieves don't read & readers don't steals"

"Bay màu" với Yellow Umbra

Coming soon

Oct 2022

Modun Space Umbra Nhà Lắp Ghép video.mp4

Màu sắc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Và trong một khoảnh khắc, những màu sắc ấy không còn nữa.

Trải nghiệm tại đây