Thư viện cộng đồng

Một thư viện nhỏ - Một cộng đồng lớn

Vị trí: Măng Đen - Kon Tum

Dự án gây quỹ làm thư viện cho cộng đồng Măng Đen. Một thư viện, một sân chơi & các hoạt động được xây dựng từ nguồn lực cộng đồng.

Hình ảnh khu đất thực tế

Mọi sự đóng góp từ công sức đến hiện vật hiện kim được lưu lại bằng mã QR code và in ở công trình. Tài chính thu chi được minh bạch tại đây. Xin cảm ơn các bạn

Tổng hợp kinh phí & thu chi

Danh sách ủng hộ vật tư, vật liệu

(cập nhật sau)

Danh sách ủng hộ sức lao động

(cập nhật sau)

Danh sách ủng hộ hiện kim

(cập nhật sau)

Chi tiết dự tài chính dự án tại đây

Thư viện Măng Đen

Nếu có thể, xin bạn giúp sức bằng cách điền form bên dưới. Xin cảm ơn