Thư Viện Sách Chia Sẻ

Thư viện sách chia sẻ


Đọc để chia sẻ và Chia sẻ để đọc

Một thư viện sách được "chuyền tay" và lưu giữ dữ liệu để nhiều người có thể tiếp cận với kiến thức hơn, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tham gia cùng

Chỉ cần tải mẫu quét bên dưới (A4), dán vào phía sau sách. Nhập thông tin người muốn tặng.

Vậy là quyển sách của bạn có thể đến với rất nhiều người. Tra cứu thông tin tại đây

Tạm thời, tụi mình "nương náu" thư viện tại đây đến khi có điều điện cho một chỗ tốt hơn, cảm ơn :)

Dữ liệu tìm thấy

Vui lòng tải lại trang sau khi hoàn tất tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm sách & những người bạn tại Form

Xuất phát điểm là kiến trúc sư thiết kế nhà cao tầng/ quy hoạch đô thị, chúng tôi mong muốn quay về xây dựng những ngôi Nhà Bên Rừng